หลักสูตรดำน้ำ

หลักสูตรดำน้ำ PADI Open Water Diver เป็นก้าวแรกสู่การเป็นนักดำน้ำ คุณจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัยในหลักสูตรแรกของการดำน้ำ ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้คุณจะได้รับการรับรองให้เป็น “นักดำน้ำ Open Water” และจะได้รับ “บัตรรับรอง” เป็นนักดำน้ำ Open Water” คุณสามารถดำน้ำได้ทุกที่ทั่วโลก โดยความลึกไม่เกิน 18 เมตร และคุณสามารถไปดำน้ำกับเพื่อนคุณอีกด้วย [เนื้อหาของการเรียน] ใช้เวลา 3 ถึง 4 การเรียนในห้องเรียนบทที่5และการเรียนในสระน้ำ1วันและทดสอบภาคปฎิบัติทางทะเลมี 2 ครั้งเท่านั้นคุณก็จะได้เป็นนัักดำน้ำในขั้น open warter diver แล้ว

หลักสูตร Open Water Diver 4 Boat Dive (เวลาเรียน 4 วัน)

เป็นการเรียนสั้นๆเพียง 4 วัน โดยท่านเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ครอบครุมการเรียนรู้แบบครบถัวน ! กับหลักสูตรดำน้ำเบื้องต้นเพียง 4วัน! เราจะทำการฝึกอบรมทางทะเลที่เกาะราชาใหญ่ซึ่งมีน้ำใสมากกกๆ และสามารถดำน้ำได้ตลอดทั้งปี คุณสามารถเตรียมตัวได้ด้วยการเรียนรู้ล่วงหน้าและหลักสูตรด้วยตัวคุณเอง! นอกจากนี้เนื่องจากนี้ผู้ฝึกสอนสอนที่มีมากประสบการณ์ ! ถ้าคุณอยากเข้ามารู้จักโลกใต้น้ำ แต่มีเวลาน้อย เราขอแนะนำหลักสูตร ง่าย และเข้าใจ ปลอดภัย และสนุก 。

หลักสูตร Open Water Diver 4 Boat Dive (เวลาเรียน3 วัน)

เป็นการเรียนสั้นๆเพียง3วัน โดยท่านเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยตัวเองสะดวกและประหยัดเวลา ! กับหลักสูตรดำน้ำเบื้องต้นเพียง 3 วัน! เราจะทำการฝึกอบรมทางทะเลที่เกาะราชาใหญ่ซึ่งมีน้ำใสมากกกๆ และสามารถดำน้ำได้ตลอดทั้งปี คุณสามารถเตรียมตัวได้ด้วยการเรียนรู้ล่วงหน้าและหลักสูตรด้วยตัวคุณเอง! นอกจากนี้เนื่องจากนี้ผู้ฝึกสอนสอนที่มีมากประสบการณ์ ! ถ้าคุณอยากเข้ามารู้จักโลกใต้น้ำ แต่มีเวลาน้อย เราขอแนะนำหลักสูตร ง่าย และเข้าใจ ปลอดภัย และสนุก

หลักสูตร Open Water Diver ชายหาด 2 Dive & Boat 2 Dive (3 วัน)

หลักสูตร การดำน้ำแบบ สามวัน คุณจะได้สัมผัสกับการดำน้ำที่ชายหาดกะตะและการดำน้ำเกาะราชา เดินทางโดยเรือ!จากร้านของเรา! ก็สามารถถึงแหล่งดำน้ำ "หาดกะตะ" ซึ่งเป็นดำน้ำ ที่ดำน้ำง่ายและสะดวกต่อการเดินทางและที่น่าตื่นเต้น หาดกะตะซึ่งสามารถดำน้ำได้ในฤดูท่องเที่ยว ช่วงเดือน พย. ถึงเดือน เมษายน ช่วงนี้เองจะไม่มีคลื่นบนผิวน้ำและสงบ ดังนั้นแม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถเรียนรู้ และดำน้ำได้อย่างง่ายดาย!ต่อไปที่เกาะราชาใหญ่ที่คุณสามารถดำน้ำได้ตลอดทั้งปีด้วยการนั่งเรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.20นาทีจากท่าเรืออ่าวฉลอง เผื่อการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของเกาะราชาใหญ่ซึ่งมีทัษณะวิสัยที่ดี น้ำใสและมีจุดดำน้ำหลายแห่งที่เกาะราชาใหญ่ ทุกแห่งเหมาะกับนักดำน้ำทุกระดับ