กรุณาตรวจสอบ ก่อนจองทัวร์ดำน้ำคุณจะต้องกรอกประวัติทางการแพทย์ของ PADI แต่หากมีปัญหาสุขภาพคุณอาจไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ และบางครั้งคุณต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อขอการเข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำ
โปรดยืนยันเนื้อหาของเวชระเบียนต่อไปนี้และหากไม่มีปัญหาโปรดแจ้งให้เราทราบว่าไม่มีปัญหาในเวชระเบียน
หากคุณตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ใด ๆ โปรดติดต่อเรา
นอกจากนี้หากคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์  แต่คุณเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีควรเตรียมใบรับรองแพทย์
ประวัติทางการแพทย์ใบรับรองแพทย์