PADI COURSES
หลักสูตรดำน้ำ
PADI Certification ก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่โลกใต้น้ำควรจะมีความรู้กันสักนิดก่อน
การสอนในประเทศไทยนั้น มีหลากหลายสถาบันที่สอน แต่ก็มีสถาบันหลักๆ คือ
 PADI,NAUI,SSI,CMASและอีกมากมายโดยแต่ละสถาบันก็จะมวิธีีการสอนต่างกันออกไปและจะเน้นความสำคัญ รายละเอียด ก็จะพอๆกัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่เมื่อท่านเรียนจบตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ บัตรอนุญาติการดำน้ำตามสถาบันนั้นๆ จะออกให้แก่ท่านและท่านสามารถนำบัตรนั้นไปดำน้ำได้ทั่วโลกและที่ blue marine จะเป็นการสอนของสถาบัน PADI หรือ (Professiond Association Of Diving )อันที่จริงแล้ว PADIเป็นสถาบันที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและมีแนวทางเดียวกันไม่ว่าคุณจะจบจากที่ไหนก็ตามและPADIยังเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับ และจัดได้ว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเรียนดำน้ำอายุไม่ต่ำกว่า10ปี
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการดำน้ำเช่น โรค หอบหืด (ถ้ามีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะบางโรคก็สามารถเรียนได้)

ว่ายน้ำพอเป็น หรือไม่กลัวน้ำ อาจจะว่ายน้ำ้โดยอาจใช้อุปกรณ์ช่วยก็ได้ เช่น หน้ากาก ท่อหายใจCourse Style แบ่งเป็น
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีการดำน้ำและการเรียนวิธีใช้อุปกรณ์ที่สระน้ำ ในความลึกต่างๆ กันและฝึกการดำน้ำและการใช้อุปกรณ์ให้คุ้นเคยและการสอบหรือการปฏิบัติจริงในทะเลโดยครูสอนหลายที่หลากหลายประสบการณ์ทั้งการดำน้ำทั้งการสอนในประเทศและต่างประเทศและให้ความดูแลความสะดวกและความปลอดภัยในการเรียนของท่านโดยการเรียนการสอนเน้นที่การดำน้ำอย่้างสนุกสนานและปลอดภัยเมื่อท่านผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับใบอณุญาติดำน้ำ(c-card)ท่านจะสามารถดำน้ำได้ทั่วโลก
Booking Information

Click Here

PADI Scuba Diver 

2 วััน 2dives จากเรือโดยไปเกาะราชาใหญ่  10,500 บาท

การเรียน PADI SCUBA DIVERเป็นการสอนการดำน้ำเบื้องต้นของการเรียนดำน้ำหรือการเรียนครึ่งหนึ่งของหลักสูตรpadi open waterเพราะในบางครั้งบางคนยังไม่พอมีเวลาในการเรียน หรือ ยังไม่มั่นใจพอมีเวลา เรีียน หรืืือ ยังไม่มั่นใจพอสำหรับ หลักสูตร นี้เมื่อท่านเรียนจนผ่านหลักสูตรแล้ว ท่านสามารถดำน้ำได้ทุกที่ โดยดำน้ำกับ padi profesional เท่านั้น(หรือ dive master ครูผู้ฝึกสอน) และความลึกไม่เกิน 12 เมตร

หลักสูตรการเรียน

                                                                                                                                                                             

วันแรก 
 
9.00-12.30น. ปฐมนิเทศน์ กรอกแบบฟอร์มและเรียนรู้ด้านทฤษฎีในห้องเรียน ศึกษาประวัติทฤษฎีการดำน้ำ ฟิสิก สรีระศาสตร์ อุปกรณ์ทักษะการใช้อุปกรณ์ขณะอยู่ใต้น้ำ การแก้ปัญหาขณะอยู่ใต้น้ำโดยการบรรยายของผู้สอน และ วีดีทัศน์ การสาธิตของครูผู้สอนและทำการสอบ

14.00-17.00น. โดยการเรียนที่สระน้ำทดสอบว่่ายน้ำระยะทาง200เมตรไม่จำกัดเวลาโดยไม่มีเครื่องช่วย หรือ การลอยตัว 10 นาที บนผิวน้ำโดยไม่มีเครื่องช่วยเหลือวันที่ 2
การฝึกการดำน้ำจากชายหาดหรือทางเรือ โดยทำการดำน้ำ2 ครั้งช่วง เช้า บ่าย

การจััดเตรียมอุปกรณ์และการประกอบอุปกรณ์
การตรวจสอบอุปกรณ์และความปลอดภัยก่อนดำน้ำ การลงสู่น้ำ
การตรวจสอบความพอดีของตะกั่วตัวเอง
การควบคุมการลงสู่ใต้น้ำ
การสำรวจโลกใต้ทะเล

เพียงเท่านี้ ถ้าท่านผ่านการอบรม (c-card) หรือเมื่อท่านมีเวลา ท่านก็สามารถ เรียนต่อในขั้นต่อไปเช่น open water adventure diver,advanced open water water diver

 
PADI Course Photos  

Open Water Diver

เรียน 3วันดำน้ำ2 ครั้งจากชายหาดกะตะและดำน้ำ 2ครั้ง
ที่เกาะราฃาใหญ่ ราคา 12,000 บาท

เรียนดำน้ำ 3วันดำน้ำ 4 ครั้งจากเรือดำน้ำที่เกาะราชาน้อย และเกาะราชาใหญ่ 14,000 บาท

Course Overview
The PADI Open Water สำหรับหลักสูตร open water course แล้วคุณสามารถเรียนโดยใช้เวลา 3-4 วันก็ได้แต่ขึ้นอยูู่กับความสามารถด้วยเราจะมีการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ,ความปลอดภัย,อุปกรณ์ฯ ในห้องเรียนแบ่งเป็น5บทด้วยกันและมีการเรียนในสระน้ำในการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้เมื่ออยู่ใต้น้ำ4ครั้งด้วยกันหลังจากเมื่อคุณสอบผ่านและเรียนจบแล้วคุณจะได้บัตร(c-card)คุณสามารถดำน้ำได้ทุกที่ทั่วโลก โดยความลึกไม่เกิน 18 เมตร และคุณสามารถดำน้ำกับคุณอีกด้วยสำหรับ คนที่ผ่านจากการเรียน scuba diverแล้วคุณสามารถเรียน open watercourseต่ออีก2วันโดยการเรียนในห้องเรียนบทที่4,5และการเรียนในสระน้ำครั้งที่ 3,4และทดสอบภาคปฎิบัติทางทะเลมี 2 ครั้งเท่านั้นคุณก็จะได้เป็นนัักดำน้ำในขั้น open warter diver แล้ว


หลักสูตรการเรียน

วันแรก
9.00-12.30น.ปฐมนิเทศน์กรอกแบบฟอร์มและเรียนรู้ด้านทฤษฎีในห้องเรียนศึกษาประวัติทฤษฎีการดำน้ำ,ฟิสิก,สรีระศาสตร,อุปกรณ์ทักษะการใช้อุปกรณ์ขณะอยู่ใต้น้ำ,การแก้ปัญหาขณะอยู่ใต้น้ำโดยการบรรยายของผู้สอน และ วีดีทัศน์ การสาธิตของครูผู้ฝึกสอน

14.00-17.00น.โดยการเรียนที่สระน้ำทดสอบว่่ายน้ำระยะทาง200เมตรไม่จำกัดเวลาโดยไม่มีเครื่องช่วย และ การลอยตัว 10 นาทีบนผิวน้ำโดยไม่มีเครื่องช่วยเหลือ


วันที่2
9.00-17.00น.การฝึกการดำน้ำโดยชายหาด,หรือไปทางเรือ.โดยการดำน้ำ2 ครั้งช่วง เช้า,บ่าย

ดำน้ำครั้งแรก
-การจัดเตรียมอุปกรณ์และการประกอบอุปกรณ์
-การตรวจสอบอุปกรณ์และความปลอดภัยก่อนดำน้ำ
-การลงสู่น้ำ
-การตรวจสอบความพอดี ของตะกั่วตัวเอง
-การควบคุมการลงสู่ใต้น้ำ
-การสำรวจโลกใต้ทะเล

ดำน้ำครั้งที่2
-การจัดเตรียม อุปกรณ์ และการประกอบอุปกรณ์
-การตรวจสอบ ความปลอดภัย ก่อนดำน้ำ
-การลงสู่น้ำ
-การแก้ไขการเป็นตะคริวของตนเอง และเพื่อนนักดำน้ำ
-การช่วยเหลือนักดำน้ำที่เหนื่อยด้วยการลากอย่างน้อย25เมตรบนผิวน้ำ
-การฝึกเปลี่ยนท่อหายใจกับเครื่องหายใจ
-การควบคุม การลอยตัวใต้น้ำ
-การใช้เครื่องหายใจสำรองของคู่นักดำน้ำขณะอยู่กับที่และขึ้นสู่ผิวน้ำ
-การขึ้นสู่ผิวน้ำแบบฉุกเฉิน
-การสำรวจโลกใต้ทะเล
-การขึ้นสู่ผิวน้ำ,ถอดเข็มขัดตะกั่วบนผิวน้ำวันที่3
8.00-17.00น. ฝึกภากปฎิบัติทางทะเล
ไดฟ์แรก
-การจัดเตรียมอุปกรณ์ การประกอบอุปกรณ์

-การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนลงน้ำ
-การลงสู่น้ำ
-การความพอดีของน้ำหนักตะกั่วที่ใช้
-การลงสู่ใต้น้ำอย่างอิสระโดยมีวัตถุอ้างอิง
-การควบคุมการลอยตัว
-การไล่น้ำออกจากหน้ากาก
-การสำรวจใต้ทะเล
-การขึ้นสู่ผิวน้ำ
-การถอด ใส่อุปกรณและเข็มขัดตะกั่วที่ผิวน้ำ

 ไดฟ์ที่สอง
ช่วงบ่าย

-การจัดเตรียมอุปกรณ์ การประกอบอุปกรณ์ดำน้ำ
-ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนดำน้ำ 
-การลงสู่น้ำ
-การความพอดีของน้ำหนักตะกั่วที่ใช้
-การลงสู่ใต้น้ำอย่างอิสระโดยไม่มีวัตถุอ้างอิง
-การควบคุมการลอยตัว
-การถอดหน้ากากออกและใส่กลับ
-การใช้เข็มทิศที่ผิวน้ำและใต้น้ำ
-การสำรวจโลกใต้น้ำ
-การขึ้นสู่ผิวน้ำเพียงเท่านี้เมื่อท่านได้ผ่านการอบรมจบหลักสูตรท่านจะได้บัตร (c-card) และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกโดยมีระดับความลึกไม่เกิน18เมตรโดยการดำน้ำ
นั้นท่านสามารถดำน้ำกับคู่ของท่านด้วยและถ้าท่านมีเวลาว่างท่านสามารถเรียนต่อวิชาการดำน้ำขั้นสูงต่อไป

Advanced Open Water

ใช้เวลาเรียน 2 วัน ดำน้ำทั้งหมด 5ครั้ง  ราคา 12,000  บาท

ในวิชานี้เป็นสอนการดำน้ำขั้นสูงตลอดจนการสอนทักษะต่างๆในการดำน้ำจากสถานที่ไม่เหมือนกันโดยที่ท่านสามารถนำไปประยุคต์ใช้กับสถานการณ์จริงและท่านสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของท่านได้อีกด้วยท่านที่สนใจการเรียนวิชานี้ท่านต้องผ่านการเรียนระดับOpenwater,หรือAdventure Diverเสียก่อน


หลักสูตรการสอน ในการเรียนวิชานี้เราจะเรียนทั้งหมด5วิชาแต่ละวิชาก็จะมีการดำน้ำด้วย1ครั้งรวมการดำน้ำทั้งหมด 5 ครั้ง ด้วยกันแบ่งสายวิชาออกเป็น2 แขนงคือ วิชาบังคับ2วิชา และวิชาเลือกอีก 3 วิชา เช่น

วิชาบังคับ
-การดำน้ำลึก
-การนำทางใต้น้ำโดยใช้เข็มทิศ


วิืชาเลือก

-การดำน้ำตอนเวลากลางคืน,การดำน้ำเรือจม,การถ่ายภาพใต้น้ำ
-การถ่ายวิดีทัศน์ใต้น้ำ,การศึกษาธรรมชาติใต้น้ำ,การดำน้ำโดยใช้เรือ
-การศึกษาชีวิตปลาใต้น้ำ,การดำน้ำโดยใช้เครื่องช่วยคำนวน
-การปรับบังคับการลอยตัว และมากมายฯลฯ


โดยการสอนมุ้งเน้นการปฎิบัติและคอยฟังคำบรรยายของผู้สอนจากในหนังสือและประสบการณ์ของครูผู้สอนเพื่อมาประยุกต์ใช้และเพิ่มพูนความรู้ของนักดำน้ำจะได้นำไปใช้ต่อไป
วันแรก
8.00-17.00น.เป็นการดำน้ำ3ครั้งโดยที่สถานที่แตกต่างกันออกไปโดยการดำน้ำครังแรกนั้นเป็นการดำนำ้ลึกประมาณ18-30เมตรจากนั้นดำน้ำครั้งต่อไปเป็นวิชาที่ท่านเลือก


วันที่สอง
8.00-17.00น.เป็นการดำน้ำทั้งหมด2ครั้งโดยครั้งแรกเป็การนำทางโดยใช้เข็มทิศใต้ขณะที่ท่านอยู่ใต้น้ำและการดำน้ำอีกครั้งในช่วงบ่ายจะเป็การสอนตามวิชาที่ท่านเลือกเอาไว้เมื่อท่านเรียนจบจนครบหลักสูตรท่านจะได้บัตรและเพิ่มทักษะของท่านและยังสามารถนำไปใช้ได้อีกด้วยและท่านยังสามารถดำน้ำลึกมากขึ้นอีกด้วยแต่ตอนที่ท่านไปตามสถานที่ต่างๆท่านควรแสดงบัตรให้ทางที่ร้านดูด้วยเพราะว่าทางร้านจะได้จัดระดับความสามารถท่านจะได้ความสนุกและความตื่นเต้นมากขึ้นด้วย

Specialty Courses

เป็นการสอนแบบเจาะลึกมุ้งเน้นของแต่ละวิชาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำน้ำแบบเฉพาะด้านมากขึ้นและมีหลากหลายวิชาเช่นการดำเรือจม,การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตร์ใต้น้ำ,การถ่ายภาพใต้น้ำเป็นต้นฯลฯในการเรียนนี้ถ้าท่านมีความสนใจวิชาใดกรุณาส่งข้อความมาที่เราซิค่ะเราจะส่งคำตอบให้ท่านเร็วที่สุด

 Emergency First Response 

การเรียนใช้เวลาครึ่งวันราคา 4,500 บาท

เป็นการเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตผู้ประสพภัยทั้งทางน้ำและทางบกแต่ท่านสามารถนำไปใช้กับเหตุการทั่วไปในชีวิตประจำวันเมื่่อท่านเรียนจบจนครบหลักสูตรแล้วท่านจะได้ใบประกาศอีกด้วย

Rescue Diver

ใช้เวลาเรียน 2-3 วัน  ราคา 12,000 บาท

เรามีราคาพิเศษสำหรับคนไทย กรุณาส่ง อีเมล์ หรือคลิกหาเราซิคะ

เป็นการสอนถึงแนวทางปฎิบัติตลอดจนแนวทางป้้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นและทางแก้ปัญหา,การวางแผนจากผู้ป่วยที่ประสพเหตุจากการดำน้ำและเหตุการอื่นๆวิชานี้จะกล่างถึงการป้องกันเป็นอันดับแรก ,ความปลอดภัยจากการดำน้ำและการช่วยเหลือผู้อื่นจากการที่ได้รับอุบัติเหตุโดยการสมมุติเหตุการนั้นขึ้นและแนวทางการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเผื่อส่งให้เแพทย์รักษาต่อไปเมื่อท่านเรียนจบจนครบหลักสูตรแล้วท่านจะได้ใบประกาศอีกด้วยและตอนที่ท่านไปดำน้ำคู่ของท่านจะได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้น
Dive Master and Assistant Instructor Courses are also available, please contact the Dive shop for more information.

Blue Marine Divers
Blue Marine Services Ltd., Part.

104 Koktanot Road Karon Muang
Phuket 83100 THAILAND
Tel: 076-330-251
Fax: 076-330-250
Mob.081-891-5830
ID Line. suwatchai5830
E-mail: bluem984@gmail.com
WEB: www.bluemarine-divers.com