แบบฟอร์มการจองFUN DIVE

ท่านสามารถจองผ่านทาง อีเมลย์,โทรศัพท์ หรือจะเป็นแฟ็กซ์ หรือเมื่อท่านเดินทางมาถึงที่นี่ แต่ขอความกรุณาจองก่อนเวลา18.00น.ของวันก่อนออกเดินทาง
*กรุณาจัดเตรียมรายละเอียดตามข้างล่างนี้ 

1) รายชื่อของผู้ร่วมดำน้ำ
2) จำนวน,อายุ
3) โรงแรม/ที่พัก
4) วันที่เดินทางมาถึง
5) เที่ยวบินและเวลามาถึง
6) วันออกเดินทางกลับ
7) เที่ยวบินและเวลาออกเดินทางกลับ
8) หลักสูตรที่ท่านเรียนจบ,สถาบันที่ท่านเรียนจบ,วันไหน
9) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
10) หลักสูตรที่ต้องการจอง(Open water, Advanved, Rescue, อื่นๆ)
11) จำนวนครั้งในการดำน้ำ
12) คุณดำน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
13) คุณมีบัตรดำน้ำหรือสมุดจดบันทึกในการดำน้ำ(log book)*หากคุณมีความต้องการเช่าอุปกรณ์

กรุณาบอกขนาดที่ท่านต้องการ(หรือบอกส่วนสูง,น้ำหนักและขนาดรองเท้า)


*สิ่งจำเป็นหลักที่ต้องมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ก่อนการดำน้ำเราจำเป็นให้ท่านกรอกรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติสุขภาพในแบบสอบถามหากท่านไม่มั่นใจกรุณาติดต่อมาทางบลูมารีนเรายินดีจัดส่งแบบสอบถามและท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวได้เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง

ประกาศ!!

*รายการดำน้ำทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเิลิกโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อเห็นสมควรในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน โดยมิได้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด

*การยกเลิก

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองเดินทางก่อน18.00น.1วัีนก่อนออกเดินทางไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หลังจาก 18.00น. 1 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนนั้นๆ*ประกันอุบัติเหตุุ

*เราได้จัดทำประกันอุบัติเหตุเป็นรายบุคคลครอบคลุมถึงการได้รับอุบัติเหตุจากการดำน้ำ
*ทางเราไม่รับผิดชอบประกันบุคคลที่สาม

การชำระเงินและข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อคุณมาถึงยังโรงแรมที่พักในภูเก็ต กรุณาติดต่อโทรศัพท์มายังเรา และกรุณาแจ้งชื่อโรงแรมที่พักและเบอร์ห้องพัก เพื่อเป็นประโยชน์ในการจอง เวลาที่เราจะไปรับท่าน


1) ทางพนักงานของเราจะไปเยี่ยมพบท่าน ณ. ที่พัก ในกรณีที่ต้องมีการอธิบายโปรแกรม และชำระเงินต่างๆ ของทริปนั้นๆ คุณสามารถชำระเงินได้ที่นั้น

2) วิธีอื่นๆ เราจะจัดส่งข้อมูลการจองผ่านทางแฟ็กซ์ไปยังโรงแรมของท่าน หลังจากนั้นท่าน สามารถชำระเงินได้ ในวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านเข้ามาที่สำนักงานก่อนมีการเรียนดำน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์: 076-330-250 หรือ 081-891-5830

เมื่อติดต่อโทรศัพท์กรุณาอย่าลืมกด 9 แล้วตามด้วยเบอร์ที่ท่านต้องการติดต่อ แต่ในบางโรงแรมมีหมายเลขที่แตกต่างกันออกไป โปรดสอบถามได้ที่ พนักงานต้อนรับ

 
หากท่านต้องการชำระเงินโดยใช้เครดิตการ์ดโปรดแจ้งให้เราทราบวีซ่าการ์ด3%มาสเตอร์การ์ด4%ที่ทางธนาคารต้องบวกชาร์จจากราคาเบื้องต้น
สำหรับข้อมูลที่นอกเหนือจากดำน้ำเช่นร้านอาหาร,โชว์หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทัวร์ต่างๆสามารถติดต่อกับทางเราได้

หากท่านมีคำถามใด เรายินดีให้คำแนะนำ

Blue Marine Divers
Blue Marine Services Ltd., Part.

104 Koktanot Road Karon Muang
Phuket 83100 THAILAND
Tel: 076-330-251
Fax: 076-330-250
Mob.081-891-5830
ID Line. suwatchai5830
E-mail: bluem984@gmail.com
WEB: www.bluemarine-divers.com